HORNÍK, Vít, Stanislava FINTOVÁ, Miroslav ŠMÍD, Pavel HUTAŘ, Karel HRBÁČEK a Ludvík KUNZ. Interaction of fatigue and creep in MAR-M 247 superalloy. Procedia Structural Integrity [online]. Elsevier B.V, 2020, 23(1), 197-202 [cit. 2023-03-21]. ISSN 2452-3216. Dostupné z: doi:10.1016/j.prostr.2020.01.086

Uložit do Citace PRO