SHADRINA, Anna. Využití nástrojů projektového managementu ve firmě [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO