BRODŇANSKÝ, Erik. Návrh a vývoj mobilní aplikace ve firemním prostředí [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193560. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO