DUGAS, Adrián. Návrh a vývoj VBA aplikace pro skladovou evidenci a fakturace [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193570. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO