KOLOUCH, Roman. Návrh možného využití Laboratoře řízení podnikových procesů [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193595. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jiří Kříž.

Uložit do Citace PRO