WOLF, Jonatan. Návrh diagnostiky obráběcího procesu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193596. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Lubomír Houfek.

Uložit do Citace PRO