LEKEŠ, Filip. Analýza vlivu lisovací síly plechů rotorového paketu na kritické otáčky elektromotoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193604. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.
Uložit do Citace PRO