NOVOTNÝ, Miloslav, Jan ŠKRAMLIK, Karel ŠUHAJDA a Vladimír TICHOMIROV. Sterilization of biotic pests by microwave radiation. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2013, 57(10), 1094-1099 [cit. 2021-12-08]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2013.04.138

Uložit do Citace PRO