ONDROUŠKOVÁ, Jana, Tomáš LUKS a Jaroslav HORSKÝ. Nozzle cooling of hot surfaces with various orientations. EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2012, 25(4), 1-10 [cit. 2021-12-08]. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/20122501063

Uložit do Citace PRO