URBÁŠEK, Jan. Vývoj a aplikace výpočtového modelu balisticky odolného vrstveného laminátu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193633. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jindřich Petruška.
Uložit do Citace PRO