DVOŘÁKOVÁ, Barbora. Návrh a analýza rámu silničního kola z kompozitního materiálu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce František Šebek.
Uložit do Citace PRO