ZÝBAL, Jan. Vliv geometrické variability dříků u existujících TEP kyčelního kloubu na deformačně - napěťové stavy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193637. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Marcián.
Uložit do Citace PRO