ŠČERBA, Bořek. Vliv nastavení a konfigurace rovnačky na výsledky simulace kosoúhlého rovnání [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193644. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Tomáš Návrat.
Uložit do Citace PRO