KUKUČKA, Ivan. Srovnání hemisferické a kónické jamky u totální náhrady trapéziometakarpálního kloubu [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/193648. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Vladimír Fuis.
Uložit do Citace PRO