LÍZAL, František, Jan JEDELSKÝ, Jan ADAM, Miloslav BĚLKA a Miroslav JÍCHA. Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs. In: EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2013, s. 1-4 [cit. 2021-12-09]. ISBN 978-80-7372-912-7. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/20134501060

Uložit do Citace PRO