HEJČÍK, Jiří a Miroslav JÍCHA. Single phase heat transfer in minichannels. In: EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2013, s. 1-4 [cit. 2021-11-29]. ISBN 978-80-260-5375-0. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/20146702034
Uložit do Citace PRO