HEJČÍK, Jiří a Miroslav JÍCHA. Heat Exchanger Leakage Problem Location. In: EPJ Web of Conferences [online]. EDP Sciences, 2012, s. 188-191 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-80-7372-670-6. ISSN 2100-014X. Dostupné z: doi:10.1051/epjconf/20122502006

Uložit do Citace PRO