BOBÁK, Roman, Věra GLISNIKOVÁ, Petra HENDRYCHOVÁ, et al. Události č. 3/1997 [online]. 7. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997, 24 s. [cit. 2023-02-07]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19446

Uložit do Citace PRO