DECSI, František, Jiří GREGORČÍK, Jaroslav GRULICH, et al., KONEČNÁ, Yvonne, ed. Události č. 2/1999 [online]. 9. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1999, 23 s. [cit. 2021-6-14]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19460
Uložit do Citace PRO