BOBÁK, Roman, Jitka HAVELKOVÁ, Petra HENDRYCHOVÁ, et al. Události č. 5/1997 [online]. 7. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1997, 32 s. [cit. 2023-02-04]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19471

Uložit do Citace PRO