RUČKA, Jan a Jiří KOVÁŘ. Prevention of discoloration events in water distribution systems. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2014, s. 1441-1449 [cit. 2023-03-22]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2014.02.159

Uložit do Citace PRO