TUHOVČÁK, Ladislav, Miloslav TAUŠ a Tomáš KUČERA. The Assessment of the Technical Condition of the Water Distribution Systems. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2014, s. 1420-1427 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2014.11.468

Uložit do Citace PRO