PÍŠKA, Miroslav a Petra SLIWKOVÁ. Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2015, 100(1), 125-134 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2015.01.350

Uložit do Citace PRO