FRANEK, Lešek, Ladislav ŠŤASTNÝ a Zdeněk BRADÁČ. Modelling Transmission Lines for the Purpose of Data Transmission over Power Lines. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2015, s. 1381-1388 [cit. 2022-06-29]. ISBN 978-3-901509-99-5. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2015.01.507

Uložit do Citace PRO