JIRGL, Miroslav, Marie HAVLÍKOVÁ a Zdeněk BRADÁČ. The Dynamic Pilot Behavioral Models. In: Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2015, s. 1192-1197 [cit. 2023-09-23]. ISBN 978-3-901509-99-5. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2015.01.483

Uložit do Citace PRO