Homogenní a heterogenní suflonace polystyrenu [online]. Brno, 2001, 30 s. [cit. 2022-05-23]. ISBN 80-214-2022-7. ISSN 1213-4198. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19476. Vedoucí práce Josef Jančář.

Uložit do Citace PRO