PĚKNÍK, Robin a Ladislav KLUSÁČEK. Long-action of additional horizontal prestressing on masonry. Procedia Engineering [online]. Elsevier, 2017, 195(1), 67-72 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1877-7058. Dostupné z: doi:10.1016/j.proeng.2017.04.525

Uložit do Citace PRO