KLEDROWETZ, Vilém, Lukáš FUJCIK, Roman PROKOP a Jiří HÁZE. A 1 V 92 dB SNDR 10 kHz Bandwidth Second-Order Asynchronous Delta-Sigma Modulator for Biomedical Signal Processing. SENSORS [online]. MDPI, 2020, 20(15), 1-13 [cit. 2022-06-27]. ISSN 1424-8220. Dostupné z: doi:10.3390/s20154137

Uložit do Citace PRO