CENEK, Miroslav, Pavla HOBSTOVÁ, Zdeněk HONS, et al., KONEČNÁ, Yvonne, ed. Události č. 4/1998 [online]. 8. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 1998, 24 s. [cit. 2021-6-18]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19480
Uložit do Citace PRO