ZHURAULIOVA, Darya. Optimalizace přípravy a charakterizace hybridních hydrogelů s ohledem na viskoelastické a tokové vlastnosti [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194837. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Smilek.

Uložit do Citace PRO