HORVÁTHOVÁ, Iveta. Kosmetické přípravky na bázi rostlinných extraktů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194841. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Skoumalová.

Uložit do Citace PRO