JUROVÁ, Bronislava. Antimikrobiální materiály na bázi nanostruktur s enzymy [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194842. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petra Matoušková.
Uložit do Citace PRO