ZUKAL, Jiří, Pavel FIALA, Zoltán SZABÓ, Jarmila DĚDKOVÁ a Roman PERNICA. Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester. Applied Sciences - Basel [online]. MDPI, 2020, 10(8), 1-25 [cit. 2022-06-29]. ISSN 2076-3417. Dostupné z: doi:10.3390/app10082725

Uložit do Citace PRO