PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Stanovení antimikrobiální aktivity extraktů z bobulového ovoce [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194886. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Eva Vítová.

Uložit do Citace PRO