TESAŘOVÁ, Tereza. Flexibilní generátory elektrické energie [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194888. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavel Tofel.

Uložit do Citace PRO