VENTUROVÁ, Adéla. Voguing is not white, honey.. [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194901. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér tělového designu. Vedoucí práce Lenka Klodová.

Uložit do Citace PRO