BACHMAYER, Marek. Monitorovací systém pro sledování chodu laboratoře [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194904. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Vratislav Čmiel.

Uložit do Citace PRO