RIVOLOVÁ, Kristýna. Monitorování pohybu osob v uzavřeném prostoru [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194907. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO