NÉMETH, Patrik. Editor WSQ formátu otisku prstů pro demonstrační účely [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194918. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Kanich.
Uložit do Citace PRO