SLADKÝ, Jan. Rozpoznávání ručně psaného textu pomocí konvolučních sítí [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194947. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.

Uložit do Citace PRO