ZDRAŽIL, Lukáš. Návrh a optimalizace speciálního nízkoúrovňového zesilovače pro měření vzdušných iontů [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194960. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zdeněk Roubal.

Uložit do Citace PRO