TRUHLÁŘ, Jan. Softwarový nástroj pro vizuální specifikaci řízení průběhu laboratorních experimentů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194967. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.

Uložit do Citace PRO