KOTOUN, Michal. Symbolické automaty v analýze programů s řetězci [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194969. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Tomáš Vojnar.

Uložit do Citace PRO