PELANTOVÁ, Lucie. Klasifikace bakterií pomocí markerových genů [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194970. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Stanislav Smatana.
Uložit do Citace PRO