BOLVANSKÝ, Dávid. Lámání hesel pomocí algoritmu PRINCE v systému Fitcrack [online]. Brno, 2020 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194974. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Radek Hranický.

Uložit do Citace PRO