CHARVÁT, Michal. System for People Detection and Localization Using Thermal Imaging Cameras [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194978. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.

Uložit do Citace PRO