DOSTÁL, Zbyněk, Tomáš SLABÝ, Lukáš KVASNICA, Martin LOŠŤÁK, Aneta KŘÍŽOVÁ a Radim CHMELÍK. Automated alignment method for coherence-controlled holographic microscope. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS [online]. SPIE, 2015, 20(11), 1-8 [cit. 2021-5-12]. ISSN 1083-3668. Dostupné z: doi:10.1117/1.JBO.20.11.111215
Uložit do Citace PRO