KOVAŘÍKOVÁ, Kateřina. Diagnostika aktivních částic generovaných plazmatem mikrovlnného výboje v interakci s kapalinami [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194982. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.

Uložit do Citace PRO