ŠISLEROVÁ, Lucie. Aflatoxiny v potravinách a jejich vliv na DNA a buněčné linie [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194985. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Václav Brázda.
Uložit do Citace PRO