ZEJDA, Tomáš. Vyhodnocování sázkových kurzů na zápasy Premier League [online]. Brno, 2020 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/194992. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jiří Hynek.

Uložit do Citace PRO